2018/02/23
 Example of SER probe pins

2018/2/8
  Visit our booth!!

 ●BiTS WORKSHOP 2018
   4-7 MAR.2018 at Mesa,Arizona

   Booth#48

 ●SEMICON CHINA 2018
   14-16 MAR.2018 at Shanghai

   Booth#7752(HALL7)

2017/9/5
  Visit our booth!!

 ●MICRO TAS 2017
   23-26 Oct.2017 at Savannah

 ●SENSOR SYMPOSIUM
   Oct.31-Nov.2,2017 at Hiroshima

 ●MWE2017
   Nov.29 to Dec.1,2017
   Pacifico Yokohama: Japan
   Booth#: L-03

 ●SEMICON JAPAN 2017
   13-15 Dec.2017
   Tokyo Big Sight: Japan
   Booth#: 1720

 ●NEPCON JAPAN 2018
   17-19 Jan.2018
   Tokyo Big Sight: Japan

2017/5/11
  Visit our booth!

 ●ITC ASIA 2017
   13-15 Sep.2017 at Taipei

   Booth#1526(1F)

 2017/04/01 NEW
  KUNOHE SEIMITSU joined SER.

 New factory information

2016/8/25
  Visit our booth!

 ●MICRO TAS 2016
   9-13 Oct.2016 at Dublin IRELAND

 ●ICSJ2016
   7-9 Nov.2016 at Kyoto Japan

 ●MWE2016
   30 Nov.to 2 Dec.2016
   Pacifico Yokohama: Japan

 ●SEMICON JAPAN 2016
   14-16 Dec.2016
   Tokyo Big Sight: Japan

 ●NEPCON JAPAN 2017
   18-20 Jan.2017
   Tokyo Big Sight: Japan

2015/06/01 NEW
  Home Page Renewal